Ontstaan uit de praktijk

Miles is een initiatief van de Stichting Bestaanskracht, opgericht door de familie Van der Weg. Hun zoon/broer heeft ernstige psychische klachten en verblijft in een ggz instelling. Als hij onbegeleid op pad gaat, keert hij soms niet terug. Met grote zorgen en stress tot gevolg. Voor hemzelf, zijn familie en zijn zorgverleners. Op zoek naar een oplossing hebben de ouders en zussen in 2017 het initiatief genomen voor het Project Cliënt Vinder waaruit Miles is voortgekomen. Met als doel: niet alleen hun eigen zoon en broer te helpen, maar ook alle andere ggz-cliënten, naasten en zorgprofessionals in vergelijkbare situaties. Bij het ontwikkelen van de smartwatch en de app zijn tal van personen en organisaties betrokken. Van ervaringsdeskundigen en zorgverleners tot productontwerpers, bedrijfskundigen en ICT-ers. Miles is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Parnassia, Cliëntenraad Parnassia Haaglanden en Familieraad Parnassia Groep regio Haaglanden. Het project is mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage uit het actieprogramma ‘Lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag’ van ZonMw.
 


#worldofMiles


Na 600 dagen bouwen, is eind september 2020 het eerste prototype van Miles klaar voor gebruik. Miles maakt zijn entree als digitale buddy voor tientallen mensen die daar behoefte aan hebben. Volg Miles’ stappen in de wijde wereld op Watch_Miles en #worldofMiles.