Pilots

Het gebruik van Miles wordt getoetst in de praktijk. Tijdens de pilot brengen we in kaart in hoeverre Miles bijdraagt aan de kwaliteit van leven van cliƫnten. Ook onderzoeken we het effect van Miles op het werk van de zorgverlener. Met alle gebruikers vindt een evaluatie plaats over de functionaliteiten en het gebruiksgemak. Voor een breder gebruik van Miles kijken we in deze fase ook naar de bekostiging, implementatie en opschaling.

Op dit moment wordt Miles in de praktijk getoetst in de vorm van een pilot. Deze pilots vinden plaats bij Parnassia en GGz Breburg.

Daarnaast hebben diverse zorginstellingen ons gevraagd om ook een (kleine) pilot te kunnen doen. We zijn hierover in gesprek.