Voor wie?

Voor mensen met ernstige psychische klachten, die in een ggz-instelling wonen en daar zorg krijgen. En voor hun zorgverleners.
In Nederland gaat het om zo’n 30.000 ggz-cliënten. In de toekomst kan Miles mogelijk ook uitkomst bieden voor andere doelgroepen.
Bijvoorbeeld voor patiënten met dementie. En voor cliënten in de gehandicaptenzorg, verslavingszorg of jeugdzorg, die in een instelling verblijven.

Voordelen

Cliënten

 • Stap voor stap oefenen met meer (bewegings)vrijheid
 • Gevoel van veiligheid door digitaal vangnet
 • Herstel van sociale vaardigheden en maatschappelijk netwerk
 • Meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen
 • In de pilotfase voor cliënten kosteloos in aanschaf en gebruik

Instelling / zorgverleners

 • Meer mogelijkheden voor herstelgerichte zorg
 • Het bieden van zorg-op-afstand en begeleiding-op-maat
 • Samen met een cliënt stap voor stap werken aan meer vrijheid
 • Voorkomt vermissingen van cliënten
 • Simpel in gebruik

Naasten

 • Vertrouwen en rust
 • Betere kwaliteit van leven voor hun dierbare